Sao lưu dữ liệu
Các bạn có lo lắng rằng sẽ bị mất đi chiếc USB lưu trữ dữ liệu kinh doanh hoặc là dư liệu được lưu trên PC sẽ bị xóa hay không ?
Ecount ERP cho dù người dùng không trực tiếp sao lưu thì thông qua hệ thống sao lưu hoàn hảo,cũng có thể bảo quản an toàn dữ liệu của quý công ty.
Đặc điểm riêng
 • Dữ liệu đã nhập vào Ecount ERP, được bảo quản liên tục không có liên quan đến thời gian sử dụng.
 • Có thể cấu trúc hệ thống sao lưu hoàn hảo và đang tiến hành chính sách sao lưu đa dạng.
 • Nếu cần thì có thể tiến hành sao lưu dữ liệu mà người dùng đã nhập trực tiếp vào ERP.
  FAQ
  • Cần sao lưu dữ liệu sao?
   Do dữ liệu đang được lưu trữ an toàn tại Ecount nên bạn không cần sao lưu lại nhưng nếu muốn thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể sao lưu dữ liệu về bằng Excel.
  • Có server sao lưu dữ liệu riêng chứ?
   Vâng. Tất cả dữ liệu đã nhập vào Ecount được sao lưu mỗi ngày. Do dữ liệu được lưu vào 3 cơ sở dữ liệu nên dù xảy ra vấn đề trên 1 server thì vẫn có thể khôi phục lại ngay tức thì.
  • Dữ liệu được sao lưu tự động phải không?
   Server Ecount được sao lưu tự động. Nếu bạn muốn trực tiếp lưu trữ dữ liệu sao lưu tại công ty mình thì cần sao lưu thủ công theo lịch trình mình muốn.
  • Có thể khởi tạo tất cả dữ liệu không?
   Có thể khởi tạo lại tất cả dữ liệu đã nhập bằng ID của người quản lý.
  • Công ty tôi mới đăng ký thêm giấy phép kinh doanh nên đã đăng ký thành viên mới trên Ecount. Các thông tin mặt hàng, nhà cung cấp đều giống nhau vậy có thể chuyển các dữ liệu đã sao lưu qua không?
   Nếu tải các dữ liệu như mặt hàng, khách hàng/nhà cung cấp về dưới dạng 'Tải dữ liệu upload' thì bạn có thể tải dữ liệu tương ứng lên mà không cần điều chỉnh gì riêng nữa.
  • Khi hết dùng Ecount thì dữ liệu được lưu giữ cho đến khi nào?
   Dữ liệu được lưu trữ đến 3 tháng sau khi ngừng không sử dụng nữa. Nếu bạn sử dụng lại trong vòng 3 tháng thì vẫn có thể sử dụng nguyên vẹn các dữ liệu đã nhập.
  • Có thể sao lưu dữ liệu đã nhập không?
   Có thể tự do sao lưu dữ liệu bằng excel.
  • Tôi định định dạng lại máy tính, có phải sao lưu lại không? (Sao lưu phải làm theo chu kỳ phải không?)
   Do tất cả dữ liệu nhập vào Ecount đều được lưu trong server của Ecount nên dù bạn có định dạng lại máy tính thì dữ liệu vẫn không bị mất đi. Nếu bạn cần sao lưu riêng dữ liệu thì bất cứ lúc nào cũng có thể tải về bằng excel.
  • Có thể sao lưu tờ trình không?
   Cả những dữ liệu tại Groupware cũng có thể tải về excel như tờ trình, file đính kèm...
  • Dữ liệu đã nhập rất lâu trước đây vẫn có thể sao lưu được?
   Trong suốt thời gian sử dụng Ecount, chỉ cần là dữ liệu bạn đã nhập vào phần mềm thì có thể sao lưu lại bất kể thời gian nào.
  • Ecount Webmail cũng có thể sao lưu phải không?
   Dữ liệu webmail cũng có thể tải về bằng excel.
  Tính năng quan trọng
  • Cấu trúc hệ thống sao lưu hoàn hảo
   • Dữ liệu đã nhập trên Ecount ERP được lưu trữ trên hệ thống bảo mật khác theo tiêu chuẩn thời gian cụ thể để quản lý được phiên bản.
   • Bảo quản biến động dữ liệu mỗi giờ nên có thể kiểm tra tình hình biến động và xử lý theo từng thời gian.
   • Phạm vi sao lưu dữ liệu thì dịch vụ Ecount đang được sao lưu mới mỗi ngày tất cả dữ liệu từ lúc ban đầu đến thời điểm sao lưu.
  • Chính sách sao lưu kép dữ liệu
   • Dữ liệu đã nhập trên ERP được lưu trữ phân tán trên nhiều cơ sở dữ liệu,không phải được lưu trên một cơ sở dữ liệu.
   • Là chính sách Ecount nhằm triển khai lại dịch vụ nhanh chóng ở máy chủ đã được lưu kép khác nếu có vấn đề nào đó cho máy chủ.
  • Người dùng có thể sao lưu trực tiếp
   • Sau khi người dùng chọn thời gian trực tiếp thì có thể tải xuống dữ liệu đã nhập bằng file excel.
   • Có thể sử dụng ở trường hợp bản thân cần tạo dữ liệu hoặc bảo quản dữ liệu sao lưu.
   • Sao lưu dữ liệu quản lý menu ERP chỉ có ID Master mới tiến hành.
  Sao lưu dữ liệu