TÍNH NĂNG

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Mỗi người dùng có thể chọn ngôn ngữ riêng.
  • Thiết lập ngôn ngữ cho từng người dùng mà không cần phải cài đặt gì thêm.
  • Sử dụng bằng tiếng Anh, Việt, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.
Tối ưu hóa môi trường làm việc dựa theo từng quốc gia.
  • Thiết lập múi giờ.
  • Cấu hình đơn vị tiền tê và số hiện thị số thập phân.
  • Thiết lập mức thuê cắn cứ trên quy định thuế ở địa phương.
Tối ưu Kế Toán theo yêu cầu của mỗi quốc gia.
  • Sử dụng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.
  • Các tài khoản được cáu hình bất kể quốc gia hay ngành nghề kinh doanh.
  • Bạn có thể chỉnh các báo cáo tài chính dựa trên yêu cầu báo cáo mà bạn muốn.