TÍNH NĂNG

Giải pháp ERP hợp lý

Chúng tôi cung cấp tất cả các công cụ cần thiết chỉ với 1 triệu đồng.
  • Cung cấp các tính năng cần thiết để quản lý tồn kho, sản xuất, kế toán, bán hàng, mua hàng, bảng lương và quản lý văn phòng.
  • Tất cả các tính năng ECOUNT ERP được tích hợp đầy đủ trên một hệ thống duy nhất.
Tại sao giá của ECOUNT hợp lý?
  • Vì có rất nhiều công ty trên toàn cầu đang sử dụng ECOUNT, chúng tôi có chi phí vận hành thấp.
  • Với tất cả các tính năng có sẵn, chúng tôi không cần phải làm bất cứ sự chỉnh sửa theo yêu cầu nào khác.
  • Chúng tôi có một giải pháp phần mềm vì thế chúng tôi duy trì phí bảo trì và nâng cấp ở mức thấp.