Giải pháp ERP hợp lý

Nhiều doanh nghiệp nhận thức được sự cần thiết của phần
mềm quản lý nhưng vẫn còn do dự vì chi phí mua và phí sử dụng quá tốn kém.

TÍNH NĂNG

Chúng tôi cung cấp tất cả các công cụ cần thiết chỉ với 1 triệu đồng.
  • Cung cấp các tính năng cần thiết để quản lý tồn kho, sản xuất, kế toán, bán hàng, mua hàng, bảng lương và quản lý văn phòng.
  • Tất cả các tính năng ECOUNT ERP được tích hợp đầy đủ trên một hệ thống duy nhất.
Tại sao giá của ECOUNT hợp lý?
  • Vì có rất nhiều công ty trên toàn cầu đang sử dụng ECOUNT, chúng tôi có chi phí vận hành thấp.
  • Với tất cả các tính năng có sẵn, chúng tôi không cần phải làm bất cứ sự chỉnh sửa theo yêu cầu nào khác.
  • Chúng tôi có một giải pháp phần mềm vì thế chúng tôi duy trì phí bảo trì và nâng cấp ở mức thấp.