TÍNH NĂNG

Tính năng của Tin nhắn-Messenger

Không cần phải mua thêm một công cụ giao tiếp khác nữa.
 • Không thể có một sự giao tiếp hiệu quả nếu thiếu một lựa chọn trò chuyện của doanh nghiệp.
 • Thiết lập thông báo phòng chat cho mỗi người dùng để giảm thiểu các thông báo tin nhắn không cần thiết.
 • Bạn chỉ cần nắm và thở các tệp tin hoặc hình ảnh muốn chia sẻ.
 • Nếu bạn cần lưu giữ lịch sử hội thoại, chỉ cần lưu lại thành một tệp tin ngay trên máy tính của bạn.
Hoàn thành nhiều việc hơn.
 • Kiểm tra lịch nhắc nhở khi thực hiện nhiệm vụ khi không ở trên màn hình ERP thông qua ứng dụng thông báo trên desktop.
 • Các tin nhắn quan trọng sẽ được gửi đến mà không phải lo sợ quên thông báo qua lựa chọn Thông báo Khẩn Cấp.
 • Với ECOUNT ERP, không giới hạn số người sử dụng hệ thống Messenger.
Tại sao tôi cần sử dụng Messenger cho doanh nghiệp?
 • Dễ dàng chia sẻ dữ liệu và tài liệu ERP tại phòng chat và giúp dễ dàng chia sẻ thông tin với nhau hơn.
 • Dữ liệu đã được chia sẻ có thể chỉnh sửa và trả lời thông qua Đường dẫn Liên Kết.
 • ECOUNT Messenger giúp toàn bộ nhân viên trao đổi công việc nội bộ trong cùng một giải pháp tích hợp.
 • Nếu bạn cần tạo một phòng chat để thông báo cho toàn thể nhân viên công ty, bạn có thể khóa phòng chat để các nhân viên chỉ có thể đọc thông báo.
 • Sử dụng công cụ Messenger giúp nhân viên luôn tập trung vào nhiệm vụ trong suốt thời gian làm việc.