Quản Lý Dịch Vụ

Quản lý dịch vụ cần thiết cho việc bán các loại hàng hóa vô hình như thời gian dịch vụ, nhân công.
Vì vậy công ty cần phải quản lý cẩn thận bởi vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

TÍNH NĂNG

Có thể tạo và quản lý nhiều loại hình dịch vụ theo công ty của bạn.
  • Tạo danh sách các dịch vụ hiện có.
  • Quản lý giá cả cho từng loại dịch vụ và nhân viên thực hiện.
  • Kiểm tra toàn diện sự cố bán hàng theo loại dịch vụ và theo người thực hiện.
Dễ dàng ghi nhận và quản lý doanh thu dịch vụ.
  • Ghi nhận và quản lý các hoạt động dịch vụ.
  • Xuất chứng từ bán hàng dịch vụ với số lượng lớn trong khi quản lý theo từng mặt hàng cá nhân như đơn giá hoặc chiết khấu theo nhân viên.
  • Hóa đơn được tạo ra tự động và phản ánh vào sổ kế toán.