TÍNH NĂNG

ECOUNT không dành cho báo cáo thuế
Nhưng dành cho quản lý theo dõi thực tế của doanh nghiệp.
Không cần kiến thức kế toán
Không phải là chuyên viên Kế Toán? Không vấn đề gì cả!
Với ECOUNT bất kỳ ai cũng có thể quản lý kế toán tốt ngay cả khi không có chứng chỉ kế toán.
Phương pháp nhập liệu nâng cao dành cho kế toán viên.
Phương pháp nhập liệu nâng cao dành cho kế toán viên.
Các lựa chọn dành cho dân không chuyên
Các lựa chọn dành cho dân không chuyên
Bút toán ghi sổ vẫn giống nhau kế toán vẫn giống nhau
Bút toán ghi sổ vẫn giống nhau kế toán vẫn giống nhau
Quản lý kế toán thực tế bắt đầu từ gốc.
Để chứng từ kế toán chính xác, các dữ liệu như Bán Hàng, Mua Hàng, Sản Xuất,
Bảng Lương cũng cần phải được quản lý chung với nhau.

ECOUNT cung cấp tất cả tính năng đó mà không thêm phụ phí nào.
Tất cả tính năng thay đổi
Chỉ có giá 1.000.000 tháng là không thay đổi
Giá cả chính là thứ chúng tôi không bao giờ thay đổi
Xem bảng giá ECOUNT ERP