Quản Lý Chi Phí Nhập Khẩu

Thời gian xử lý một lô hàng nhập khẩu thường kéo dài
và cần phải nắm rõ thông tin cho từng lô hàng đó.
Với tính năng quản lý chi phí nhập khẩu,
ECOUNT ERP sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hồ sơ nhập khẩu thật hiệu quả.

TÍNH NĂNG

Quản lý nhập khẩu trong ECOUNT giống với quy trình tại công ty.
  • Từ lúc nhận hóa đơn cho đến thanh toán hải quan, thông quan và các chi phí khác. Các menu nhập liệu được thiết kế sao cho giống với thực tế.
  • Tích hợp tất cả các chứng từ nhập khẩu vào một số theo dõi duy nhất cho lần nhập khẩu đó để dễ theo dõi và truy xuất thông tin.
  • Đăng ký nhiều loại chi phí nhập khẩu khác của riêng bạn như chi phí hải quan, chí phí vận chuyển, chi phí bốc hàng,
Đưa chi phí nhập khẩu vào giá thành
  • Khi bạn nhập dữ liệu mua hàng, các chi phí phát sinh cũng được phân bổ vào giá trị hàng hóa.
  • Bạn có thể kiểm tra giá thành, bao gồm các chi phí phát sinh, từ báo cáo giá thành.