Quản Lý Ngoại tệ

Trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng như hiện tại,
nếu các doanh nghiệp nhập,
xuất khẩu muốn tồn tại được thì phải quản lý ngoại tệ thật hợp lý.

TÍNH NĂNG

Tạo danh sách ngoại tệ
  • Không giới hạn đơn vị ngoại tệ được sử dụng.
  • Thiết lập tỷ giá hối đoái và hiển thị số thập phân cho từng đơn vị tiền tệ, bạn có thể tùy biến quản lý giao dịch thương mại theo từng quốc gia.
Quản lý giao dịch ngoại tệ dễ dàng.
  • ECOUNT cho phép quản lý ngoại tệ theo khách hàng hoặc theo tài khoản ngân hàng.
  • Khi nhập chứng từ giao dịch, ECOUNT sẽ tự động hiển thị ô nhập số tiền ngoại tệ.
Quản lý đồng ngoại tệ và nguyên tệ cùng lúc.
  • Báo cáo tài chính sẽ hiển thị cả đơn vị ngoại tệ và vnĐ.
  • Dễ dàng quản lý ngoại tệ bởi sổ cái ngoại tệ.