TÍNH NĂNG

Quản Lý Ngoại tệ

Tạo danh sách ngoại tệ
  • Không giới hạn đơn vị ngoại tệ được sử dụng.
  • Thiết lập tỷ giá hối đoái và hiển thị số thập phân cho từng đơn vị tiền tệ, bạn có thể tùy biến quản lý giao dịch thương mại theo từng quốc gia.
Tạo danh sách ngoại tệ
Quản lý giao dịch ngoại tệ dễ dàng.
  • ECOUNT cho phép quản lý ngoại tệ theo khách hàng hoặc theo tài khoản ngân hàng.
  • Khi nhập chứng từ giao dịch, ECOUNT sẽ tự động hiển thị ô nhập số tiền ngoại tệ.
Quản lý giao dịch ngoại tệ dễ dàng.
Quản lý đồng ngoại tệ và nguyên tệ cùng lúc.
  • Báo cáo tài chính sẽ hiển thị cả đơn vị ngoại tệ và vnĐ.
  • Dễ dàng quản lý ngoại tệ bởi sổ cái ngoại tệ.
Quản lý đồng ngoại tệ và nguyên tệ cùng lúc.