Báo cáo quản lý
Người kinh doanh cần kiểm tra tức thời báo cáo cần thiết trước khi đưa ra quyết định.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể kiểm tra tức thời dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định bất cứ lúc nào, ở đâu.
Đặc điểm riêng
 • Cung cấp tất cả sổ cái cần cho kinh doanh.
 • Có thể kiểm tra báo cáo mong muốn bất cứ lúc nào, ở đâu.
 • Cung cấp báo cáo với hình thức đa dạng.
  FAQ
  • Có thể kiểm tra được tất cả chi tiết của công ty như tình hình bán hàng, mua hàng, thu tiền v.v.. không?
   Bạn có thể kiểm tra toàn bộ kết quả nghiệp vụ như bán hàng/mua hàng/thu tiền/thanh toán...tại 'Báo cáo nhập xuất tồn', 'Báo cáo quản lý'.
  • Tôi định làm báo cáo doanh thu hàng tháng bằng biểu đồ cho giám đốc, liệu có thể làm được không?
   Có thể được. Bạn có thể kiểm tra tình hình doanh thu hàng tháng dưới dạng biểu đồ tại màn hình có tên 'Đồ thị'.
  • Có thể kiểm tra tình hình doanh thu của từng nhân viên bán hàng không?
   Có thể được. Nếu bạn dùng báo cáo 'Tổng kết Hàng Hóa' thì có thể kết hợp nhiều hạng mục để in ra báo cáo nên có thể kiểm tra được doanh thu theo từng khách hàng/nhà cung cấp, từng người phụ trách.
  • Có thể kiểm tra tình hình tiền mặt, quỹ của công ty không?
   Tại các báo cáo như 'Báo cáo quỹ', ' Dòng tiền' bạn có thể kiểm tra theo ngày đối với các cho tiết về nguồn vốn.
  • Có thể kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể phân loại để tra cứu 'Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh' theo từng ngày hoặc tra cứu theo tháng.
  • Có thể kiểm tra tình hình khoản phải thu và kế hoạch thu tiền theo tháng hay không?
   Vâng. Bạn có thể kiểm tra tình hình dự kiến thu tiền và số tiền phải thu hàng tháng theo từng khách hàng/nhà cung cấp tại màn hình 'Phân tích chi tiết khoản phải thu/phải trả'.
  • Có thể kiểm tra một lượt thuế mua và thuế bán không? Tôi muốn biết về số tiền hoàn thuế.
   Vâng. Do có thể kiểm tra một lượt số tiền thuế theo thời gian tại màn hình 'Sổ Bán/Mua hàng' nên bạn có thể tính toán trích xuất ra số tiền hoàn thuế dự kiến.
  • Tôi muốn xem mỗi tháng công ty đã dùng bao nhiêu chi phí có được không?
   Có thể được. Bạn có thể tra cứu dữ liệu với khoảng thời gian mình muốn để kiểm tra ngay chi phí phát sinh tại 'Tổng hợp Nhật ký chi tiền', 'Sổ cái I'.
  • Có thể kiểm tra Bảng cân đối kế toán bằng tiếng Anh không?
   Có thể được. Chương trình có cung cấp mẫu biểu cơ bản dùng cho nước ngoài nên có thể kiểm tra được 'Bảng cân đối kế toán' bằng tiếng Anh. Ngoài ra bạn có thể cài đặt mẫu biểu để sử dụng được các tiêu đề của 'Bảng cân đối kế toán' bằng tiếng Anh.
  Tính năng quan trọng
  • Báo cáo vì người kinh doanh
   • Có thể kiểm tra tức thời báo cáo cần cho phán đoán như báo cáo dự toán, Bảng tình hình dự toán, phân tích lợi nhuận từng tháng v.v.
   • Cho dù không kết nối vào Ecount thì cũng có thể nhận báo cáo kinh doanh dạng ngày vào mỗi ngày.
  • Kiểm tra báo cáo thời gian thực
   • Nếu được kết nối mạng thì có thể kiểm tra tình hình công việc trong công ty chúng ta bất cứ ở đâu.
   • Ở bên ngoài cũng có thể nắm được tình hình thực tế và có thể đưa chỉ thị công việc đúng lúc.
  • Cung cấp báo cáo đa dạng
   • Có thể kiểm tra dễ dàng bằng hình thức mong muốn như bảng, biểu đồ, đồ thị v.v.
   • Có thể kiểm tra dễ dàng dữ liệu công việc mong muốn trong thời gian đa dạng như quá khứ, hiện tại, tất cả v.v.
  Báo cáo quản lý