Báo Cáo Kế Toán Quản Trị

Để phát triển doanh nghiệp thì quý khách cần kiểm tra chính xác tình
hình kinh doanh trong các giai đoạn khác nhau, và các báo cáo phải
được cập nhật theo thời gian thực để giúp doanh nghiệm ra quyết định chính xác.

TÍNH NĂNG

ECOUNT ERP cung cấp tất cả các báo cáo cần thiết cho việc quản lý kinh doanh chính xác.
  • Tạo các báo cáo để kiểm tra tình hình tài chính, lãi lỗ, .v.v. của công ty.
  • Ngay cả khi bạn không thể truy cập vào ECOUNT, bạn vẫn có thể nhận các báo cáo tổng kết hằng ngày qua email.
Xem báo cáo bất cứ lúc nào bạn muốn.
  • Chỉ cần có kết nối Internet, bạn có thể kiểm tra công ty vào bất cứ lúc nào bạn muốn.
  • Quản lý hiệu quả là có khả năng nếu bạn có thể lấy được thông tin đúng lúc và chính xác ngay tại văn phòng hoặc làm việc từ xa.
Cung cấp các báo cáo trong nhiều định dạng khác nhau.
  • ECOUNT ERP cung cấp nhiều mẫu báo cáo khác nhau và các lựa chọn để tùy biến báo cáo để người dùng có thể thấy dữ liệu trong các bảng biểu hoặc đồ thi.
  • Dễ dàng lấy báo cáo kinh doanh từ nhiều thời điểm và khung thời gian khác nhau.