TÍNH NĂNG

Phương Thức Nhập Liệu Dễ Dàng

Với ECOUNT ERP, ngay cả với người bắt đầu cũng có thể nhập bút toán và ghi sổ kế toán.
  • Với phương pháp nhập dễ dành cho người mới và cả chuyên viên kế toán.
  • Với các thông tin kế toán cơ bản được nhập vào, ECOUNT ERP có tự động tạo ra các bút toán chuyên môn.
Với ECOUNT ERP, ngay cả với người bắt đầu cũng có thể nhập bút toán và ghi sổ kế toán.
Ngừng việc quản lý các sổ riêng biệt.
  • Tất cả dữ liệu tự động phản ánh vào sổ cái kế toán.
  • Không cần phải tạo ra các báo cáo, chúng tôi cung cấp đa dạng các mẫu báo cáo được làm sẵn.
  • Gia tăng hiệu quả sử dụng vì bạn không phải tốn quá nhiều thời gian để tạo ra báo cáo như mong muốn.
Ngừng việc quản lý các sổ riêng biệt.
Dễ dàng liên kết dữ liệu.
  • Liên kết các chứng từ quản lý kho như bán hàng, mua hàng, sản xuất, .v.v. với sổ kế toán.
  • Ngăn việc bỏ sót các dữ liệu kế toán vì vậy bạn có thể theo dõi giá cả tốt hơn.
  • Trong ECOUNT ERP, công việc của từng phòng ban được liên kết với nhau giúp tăng hiệu quả công việc.
Dễ dàng liên kết dữ liệu.