Quản lý phí công tác
Nếu quản lý chi phí công tác bằng Ecount thì nhân viên trong lúc đi công tác cũng có thể nhập trực tiếp chi phí.
Thêm nữa, có thể xem chi phí công tác mà từng nhân viên/ từng hạng mục đã cập nhật.
Đặc điểm riêng
 • Có thể tạo hệ thống quản lý chi phí theo yêu cầu của từng công ty.
 • Nhân viên đi công tác có thể nhập chi tiết chi phí trực tiếp.
 • Có thể phân tích chi phí công tác một cách chi tiết.
  FAQ
  • Tôi muốn cho nhân viên trực tiếp nhập nội dung phí công tác.
   Vì có thể đăng ký sẵn hạng mục chi phí công tác nên bất cứ ai cũng có thể nhập được dễ dàng. Ngoài ra nội dung đã nhập này có thể gom lại theo từng người đi công tác/từng loại hình công tác để phản ánh thành chi tiết chi tiền.
  • Có thể chia chi phí ra theo từng loại tùy vào tính chất của chi phí đó và cho giới hạn số tiền sử dụng được không?
   Vâng. Có thể cài đặt số tiền hạn mức theo từng loại hình đã được đăng ký. Và có thể giới hạn để bật cửa sổ cảnh báo hoặc không cho nhập phiếu khi vượt quá số tiền hạn mức.
  • Có thể phân chia cho đúng với loại chi phí của công ty chúng tôi chứ?
   Vâng. Bạn có thể phân chia và sử dụng hạng mục chi phí cho phù hợp với nghiệp vụ của công ty mình.
  • Nội dung đã nhập vào bằng chi phí có thể xử lý kế toán như thế nào?
   Bạn có thể liên kết phiếu chi phí đã nhập với kế toán nên có thể dễ dàng tạo phiếu nhật ký tạm ứng hoặc nhật ký chi tiền.
  • Có thể xử lý cho những nội dung chi tiền phát sinh lặp đi lặp lại?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể thiết lập chu kỳ lặp lại (hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, mỗi lần) cho chi phí để quản lý chi tiền phát sinh cố định.
  • Có thể xem được tình hình chi phí sử dụng theo từng người dùng phải không?
   Vâng. Thông qua sổ sách kế toán, bạn có thể tra cứu toàn bộ các thông tin như người dùng, ngày sử dụng, số tiền.
  • Có thể kiểm soát được nhân viên đang sử dụng chi phí không?
   Vâng. Bạn có thể cài đặt có kiểm soát đối với nhân viên sử dụng chi phí đó hay không và đăng ký được nhân viên sử dụng phí.
  • Tùy vào tình hình có trường hợp nhân viên sử dụng tiền cá nhân của mình. Có thể phân biệt được không?
   Vâng. Có hạng mục để phân biệt đó là chi phí cá nhân hay phí công ty khi bạn tạo nội dung chi phí. Khi phản ánh vào kế toán, bạn tạo chi phí cá nhân bằng nhật ký tạm ứng và chi phí công ty bằng nhật ký chi tiền là được.
  • Trường hợp phát sinh phí trong công ty rất đa dạng, có thể kiểm tra được sổ sách theo từng trường hợp đó không?
   Vâng. Bạn có thể phân biệt hạng mục theo từng tính chất chi phí và có thể kiểm tra được sổ sách theo từng hạng mục tương ứng.
  • Tôi muốn cài đặt cho mỗi nhân viên đều không xem được chi phí mà nhân viên khác đã tạo, có thể làm được không?
   Vâng. Bạn có thể cấp quyền để trong ID của nhân viên thông thường chỉ cho nhập chi phí, còn người quản lý thì cho tra cứu hoặc xử lý được chi tiết các chi phí đó.
  • Có thể kiểm tra một lượt các chi tiết công tác đã qua không?
   Bạn có thể tra cứu tình hình chi phí với kiểu báo cáo theo ngày, theo hạng mục phí công tác, theo nhân viên tại báo cáo "Tình hình Chi tiết chi phí'.
  • Có thể thiết kế lại màn hình tình hình chi phí cho đúng với công ty tôi không?
   Báo cáo Tình hình chi phí là báo cáo có thể thực hiện thiết lập mẫu biểu được, nên bạn có thể tạo báo cáo phí công tác mà công ty bạn muốn.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý chi phí
   • Có thể cài đặt những hạng mục chi phí và loại công tác phù hợp với điều kiện của công ty.
   • Có thể chỉ định như cách thức thông báo, hạn mức, ,cách thức kiểm soát theo từng hạng mục chi phí.
   • Có thể quản lý, đăng ký theo từng phiếu công tác như nhân sự công tác, thời gian công tác, hạng mục chi phí công tác đang dùng.
  • Phân công công việc
   • Nhân viên được cấp quyền hạn thì có thể nhập chi tiết chi phí trực tiếp.
   • Vì mục chi phí theo từng mã công tác đang được cài đặt nên có thể nhập chi tiết phí công tác dễ dàng cho bất kỳ ai.
   • Người phụ trách kế toán thì có thể kiểm tra nội dung đã đăng ký và cập nhật lên sổ kế toán.
  • Phân tích chi phí chi tiết
   • Có khả năng phân tích đối với chi phí công tác đã thực thi đối với từng nhân viên/ từng mục/ từng ngày.
   • Thông qua thiết lập mẫu biểu thì có thể tạo báo cáo tình hình chi phí công tác đúng với công việc công ty chúng ta.
   • Phân tích nội dung chấp hành và sau đó thì có thể thu thập cấu trúc mục công tác có tính chất cân bằng và kế hoạch chi trả.
  Quản lý phí công tác