TÍNH NĂNG

Quản Lý Phát Sinh Giao Dịch

Hiện bạn có quản lý các giao dịch phát sinh theo khách hàng?
  • ECOUNT ERP cho bạn chọn lựa nhiều phương pháp quản lý khác nhau cho các chứng từ giao dịch phát sinh.
  • Tạo số theo dõi để gán vào ngày đến hạn cho các hóa đơn bán hàng.
  • Theo dõi và xử lý công nợ sử dụng số theo dõi này.
Hiện bạn có quản lý các giao dịch phát sinh theo khách hàng?
Excel không còn là bắt buộc để phân tích các giao dịch phát sinh.
  • Quản lý các chứng từ không chỉ bởi số theo dõi mà còn theo Phòng ban, Dự án.
  • Dễ dàng quản lý quy trình với báo cáo chi tiết tuổi nợ cho khoản phải thu/khoản phải trả.
  • Cung cấp các điểm lưu ý để bạn nhận biết có nên tiếp tục giao dịch mua bán với khách hàng đó nữa hay không.
Excel không còn là bắt buộc để phân tích các giao dịch phát sinh.