Thiết lập tài khoản
Tài khoản kế toán là tiêu chuẩn để xử lý công việc kế toán.
Nếu thêm và sửa tài khoản phù hợp với trong công ty thì có thể nâng cao hiệu suất công việc kế toán.
Đặc điểm riêng
 • Có thể tạo tài khoản kế toán mong muốn dễ dàng.
 • Có thể quản lý làm chi tiết hóa tài khoản nhập.
  FAQ
  • Có thể tạo hoặc chỉnh sửa hạng mục tài khoản không?
   Vâng. Bạn có thể trực tiếp tạo hoặc chỉnh sửa hạng mục tài khoản cho đúng với mục đích sử dụng tài khoản của công ty và có thể tổng hợp được dữ liệu theo từng tài khoản này.
  • Có thể tổng hợp số liệu theo từng hạng mục tài khoản không?
   Vâng. Bạn có thể tổng hợp số tiền theo từng hạng mục tài khoản và khi cần bạn có thể chia ra nhập và tổng hợp dữ liệu theo phòng ban/theo dự án.
  • Có thể tải lên một lượt các hạng mục tài khoản không?
   Vâng. Bạn có thể tải lên một lần các tài khoản của công ty một cách dễ dàng bằng chức năng tải dữ liệu lên qua excel. Ngoài ra bạn cũng có thể tải các hạng mục tài khoản về bằng excel.
  • Có thể cài đặt hạng mục tài khoản thường xuyên sử dụng không?
   Vâng. Nếu bạn đăng ký ghi chú trong tài khoản tương ứng thì thông qua mục ghi chú này bạn có thể nhập dữ liệu vào thật đơn giản, không cần phải nhập vào mỗi lần tạo phiếu.
  • Có thể thay đổi mã tài khoản chứ?
   Vâng. Bạn có thể thay đổi mã tài khoản và có thể di chyển nội dung đã nhập trong mã cũ qua mã mới.
  • Có những mục tài khoản chỉ đang được dùng trong công ty tôi thôi, vậy có thể thêm mới chúng không?
   Bạn có thể dễ dàng thêm vào hạng mục tài khoản mới trong màn hình đăng ký tài khoản kế toán.
  • Chúng tôi lần đầu sử dụng phần mềm, vậy chúng tôi có phải đăng ký hạng mục tài khoản kế toán mới không?
   Không cần. Vì chương trình đã cung cấp sẵn các hạng mục tài khoản được dùng phổ biến trong nước.
  • Ở chi nhánh nước ngoài cần xem các hạng mục tài khoản kế toán bằng tiếng Anh, vậy tài khoản cũng sẽ được chuyển đổi tự động phải không?
   Có thể được. Trong từng hạng mục tài khoản đang thiết lập tên tài khoản mặc định là bằng tiếng Anh.
  • Có thể nào ngừng/không sử dụng các hạng mục tài khoản đang lưu mặc định không?
   Với tất cả các hạng mục tài khoản, nếu cần bạn đều có thể xử lý thành ngừng sử dụng/xóa.
  • Có thể cài đặt để khi nhập chứng từ kế toán sẽ tự động định khoản vào hạng mục tài khoản mà công ty tôi thường xuyên sử dụng không?
   Có thể được. Tại màn hình nhập phiếu, nếu bạn cài đặt tài khoản mình muốn làm tài khoản mặc định thì khi nhập phiếu, có thể tự động định khoản vào các hạng mục đã cài đặt này.
  • Có thể khởi tạo lại hạng mục tài khoản bằng trạng thái cài đặt ban đầu hay không?
   Có thể thiết lập khởi tạo tại màn hình đăng ký mã kế toán.
  • Chúng tôi đang cài đặt ngân sách theo từng hạng mục tài khoản. Vậy có thể thiết lập và kiểm soát ngân sách được không?
   Bạn có thể dùng chức năng quản lý chi phí để cài đặt ngân sách theo từng hạng mục tài khoản và không cho dùng quá hạn mức được phép.
  • Có cách nào xem được phiếu đã nhập theo từng hạng mục tài khoản không?
   Bạn có thể kiểm tra được số tiền đã tổng hợp theo từng tài khoản tại các báo cáo theo tài khoản, dữ liệu kinh doanh, báo cáo tài chính...trong số các báo cáo kế toán.
  Tính năng quan trọng
  • Thiết lập mục tài khoản
   • Có thể thêm mà không có giới hạn về hạng mục tài khoản sao cho phù hợp với công ty chúng ta.
   • Nếu sử dụng tính năng sao chép thì có thể đăng ký tài khoản kế toán một cách đơn giản.
   • Cho dù không thêm tài khoản kế toán riêng thì có thể sử dụng tài khoản mặc định đã nhập sẵn theo tiêu chuẩn tài khoản kế toán Hàn quốc.
  • Chi tiết hóa tài khoản nhập
   • Có thể cài đặt mã ghi chú đa dạng đối với một tài khoản nhập nên có thể quản lý riêng biệt và không cần phân chia tài khoản.
   • Có thể kiểm tra sổ cái kế toán, mã ghi chú trong tài khoản kế toán làm tiêu chuẩn.
   • Nếu sử dụng ở trường hợp một tài khoản được dùng cho nhiều hạng mục chi phí như 4(ghi Có)
    Công ty đóng bảo hiểm thì rất hữu ích.
  Thiết lập tài khoản