VÌ SAO CHỌN ECOUNT?

So sánh với các phần mềm ERP khác
ECOUNT ERP là giải pháp ERP trực tuyến hoàn hảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều giải pháp ERP hiện nay rất tốn kém,
mất thời gian, yêu cầu cao về nguồn lực (cả về tài chính và con người), và đòi hỏi nhiều tháng để thực hiện và triển khai.
Tuy nhiên, ECOUNT ERP được thiết kế đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. ECOUNT là một lựa chọn phần mềm ERP tiêu chuẩn dựa trên điện toán đám mây và chỉ mất 1 ngày để thực hiện. Thời gian để thiết lập và làm quen với chương trình ít hơn các phần mềm khác.
Hãy nhìn vào bảng phân tích giá thành chúng tôi, so sánh ERP với các giải pháp ERP khác cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Cung cấp ERP
Nội dung ECOUNT Các nhà cung cấp
dịch vụ phần mềm
(NetSuite,SAP,Oracle)
Phần mềm ERP cũ
Hỗ trợ Miễn phí $200+/tháng 20% phí bản quyền
Đào tạo người dùng Miễn phí qua điện thoại và email Phí cơ bản Phí cơ bản
Giá thành
(Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
1.000.000 VNĐ/Tháng
(11.000.000 VNĐ/Năm)
Bình quân $16,000/Năm
Bình quân $40,000/Năm
Bình quân $20,000/Năm
Bình quân $50,000/Năm
Quyền người dùng Không giới hạn Trả trên số người dùng Trả trên số người dùng
Miễn phí nâng cấp Không Không
Yêu cầu bộ phận kỹ thuật Không Không
Thời gian thực hiện 1 ngày 3-6 tháng 6-12 tháng
Tương thích với người dùng Cao Trung bình Nhiều rủi ro
Chi phí dịch vụ OOP 0 VNĐ $0 $1000/Năm
Nhận tư vấn miễn phí ngay nếu bạn còn thắc mắc!
028-3837-3100