VỀ ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Các nhân viên của ECOUNT luôn nỗ lực không ngừng
để mang lại sự thay đổi tốt hơn cho khách hàng.
Mọi người hãy tới với ECOUNT để gặp gỡ những con người
luôn hăng say làm việc để tạo ra sự đổi mới.

Về đội ngũ của chúng tôi

Tại ECOUNT ERP, chúng tôi luôn cố gắng cải thiện chương trình vì lợi ích của khách hàng. Chúng tôi tạo ra sự kết hợp da dạng về chuyên gia các ngành công nghiệp, các chuyên gia quản trị doanh nghiệp và cả những người nghiệp dư.